Trainers

Er wordt getraind in verschillende niveaugroepen, allemaal onder leiding van ervaren, deskundige trainers.

Een  aantal trainers is daarnaast ook fysiotherapeut en zij kunnen dan ook – als nodig – ter plekke adviseren.

Tweemaal per jaar wordt door een cardioloog, samen met ons eigen medisch team, een medische quick scan (risico-analyse) gedaan. Dit is voor nieuwkomers een must, maar ook de overige ParelloopRunners laten zich graag regelmatig even testen. Heel verstandig!